Go and Stay

4 years a go, I never chose staying long over going far. But today I did. Staying in one town long lets me understand that town. I can say I am very proud of me that I prefer to stay long to going far. I wanted to see the landscape and explore by myself, now…

Từng bước nhẹ vào thế giới

Đại dương rộng lớn nhưng ta luôn tìm được bờ bãi của nó Rừng núi bạt ngàn nhưng nó vẫn luôn có điểm dừng nơi tiếp giáp với một thị trấn nào đó Thế giới bao la nhưng nó không vô tận. Được biết về sự không vô tận dó, dù chút ít cũng là…

Where are you, my destiny?

Hey my destiny, where are you now? I know you’re looking for me while I do the same thing to you Are you now in a big city working hard in a high building Or you are riding in the sunset in a nice village? Even you might be very close to me now I…

Thành phố đầu tiên

Thành phố đầu tiên là thành phố xinh đẹp nhất Đất nước đầu tiên là đất nước mang câu chuyện “quyến rũ” nhất. Phnom Penh đã lấy ở tui nhiều cái lần đầu tiên, những lần đầu tiền với nhiều cái bỡ ngỡ: lần đầu tiên ra khỏi Việt Nam, lần đầu tiên đi lạc…

Why I quit my motorbike

I used to ride a bike to school in 1st-year time, then I used my motorbike instead because that bike with the very hot weather of Saigon somehow made me exhausted. 2 years with motorbike is also awesome, being a shipper riding all day, being a traveler riding along the beach, being a volunteer taking…