Về

“Bến Tre có gì đâu mà chơi”. Tôi sẽ đánh thẳng vào mặt đứa nào dám thốt lên câu đó. Thật, tôi sẽ đánh bầm dập tôi của hai năm trước, luôn buông miệng nói câu này mỗi khi được bạn bè hỏi đến. Vậy, điều gì đã xảy ra trong vòng 2 năm ấy,…