HUMANS OF NINH KIEU

10 ngày phục vụ bàn ở Ninh Kiều, 10 ngày học hỏi, 10 ngày gặp gỡ « đồng nghiệp » xa lạ, 10 ngày chấp nhận vất vả bằng mọi cách, 10 ngày và một câu chuyện cũng thật huy hoàng.  Đó là lần đầu hiểu được cảm giác nhìn người khác đón Tết, lần đầu tiên…